zounds หมายถึง คำสบถ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 100 ครั้ง)

คำศัพท์ zounds แปลว่า คำสบถ หมายถึง คำสบถ zounds อ่านว่า (เสานดส)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zounds (เสานดส)

คำสบถ