zoom หมายถึง (เครื่องบิน นักบิน) แล่นเสียงดัง ถ่ายภาพซูม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 111 ครั้ง)

คำศัพท์ zoom แปลว่า (เครื่องบิน นักบิน) แล่นเสียงดัง ถ่ายภาพซูม หมายถึง (เครื่องบิน นักบิน) แล่นเสียงดัง ถ่ายภาพซูม zoom อ่านว่า (สูม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zoom (สูม)

(เครื่องบิน นักบิน) แล่นเสียงดัง

ถ่ายภาพซูม