zinnia หมายถึง บานชื่น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 112 ครั้ง)

คำศัพท์ zinnia แปลว่า บานชื่น หมายถึง บานชื่น zinnia อ่านว่า (สีน-เนียะ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zinnia (สีน-เนียะ)

บานชื่น