zincotype หมายถึง แม่พิมพ์สังกะสี

(ถูกค้นหาทั้งหมด 84 ครั้ง)

คำศัพท์ zincotype แปลว่า แม่พิมพ์สังกะสี หมายถึง แม่พิมพ์สังกะสี zincotype อ่านว่า (สีง-โคะไทพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zincotype (สีง-โคะไทพ)

แม่พิมพ์สังกะสี