zincograph หมายถึง แม่พิมพ์สังกะสี

(ถูกค้นหาทั้งหมด 109 ครั้ง)

คำศัพท์ zincograph แปลว่า แม่พิมพ์สังกะสี หมายถึง แม่พิมพ์สังกะสี zincograph อ่านว่า (สีง-โคะกราฟ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zincograph (สีง-โคะกราฟ)

แม่พิมพ์สังกะสี