zest หมายถึง สนุก ความเอร็ดอร่อย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 101 ครั้ง)

คำศัพท์ zest แปลว่า สนุก ความเอร็ดอร่อย หมายถึง สนุก ความเอร็ดอร่อย zest อ่านว่า (เส็ซท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zest (เส็ซท)

สนุก ความเอร็ดอร่อย