zero หมายถึง ขีดหมดสิ้น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 118 ครั้ง)

คำศัพท์ zero แปลว่า ขีดหมดสิ้น หมายถึง ขีดหมดสิ้น zero อ่านว่า (สี-โร)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zero (สี-โร)

ขีดหมดสิ้น