zebra หมายถึง ม้าลาย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 233 ครั้ง)

คำศัพท์ zebra แปลว่า ม้าลาย หมายถึง ม้าลาย zebra อ่านว่า (สี-บระ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zebra (สี-บระ)

ม้าลาย