zealously หมายถึง ความเผ็ดร้อน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 90 ครั้ง)

คำศัพท์ zealously แปลว่า ความเผ็ดร้อน หมายถึง ความเผ็ดร้อน zealously อ่านว่า (เสล-อัซลิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zealously (เสล-อัซลิ)

ความเผ็ดร้อน