zealotry หมายถึง ความรุนแรง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 86 ครั้ง)

คำศัพท์ zealotry แปลว่า ความรุนแรง หมายถึง ความรุนแรง zealotry อ่านว่า (เสล-อัทริ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zealotry (เสล-อัทริ)

ความรุนแรง