zeal หมายถึง ความเผ็ดร้อน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 119 ครั้ง)

คำศัพท์ zeal แปลว่า ความเผ็ดร้อน หมายถึง ความเผ็ดร้อน zeal อ่านว่า (สีล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zeal (สีล)

ความเผ็ดร้อน