youth หมายถึง ของคนหนุ่ม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 97 ครั้ง)

คำศัพท์ youth แปลว่า ของคนหนุ่ม หมายถึง ของคนหนุ่ม youth อ่านว่า (ยูธ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
youth (ยูธ)

ของคนหนุ่ม