young หมายถึง อ่อนหัด สาว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 108 ครั้ง)

คำศัพท์ young แปลว่า อ่อนหัด สาว หมายถึง อ่อนหัด สาว young อ่านว่า (ยัง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
young (ยัง)

อ่อนหัด สาว