yoke หมายถึง ท่อนโลหะใดๆ ในเครื่องจักร วงเดือน ผ้าใช้นาบไหล่เสื้อ แอก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 79 ครั้ง)

คำศัพท์ yoke แปลว่า ท่อนโลหะใดๆ ในเครื่องจักร วงเดือน ผ้าใช้นาบไหล่เสื้อ แอก หมายถึง ท่อนโลหะใดๆ ในเครื่องจักร วงเดือน ผ้าใช้นาบไหล่เสื้อ แอก yoke อ่านว่า (โยค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yoke (โยค)

ท่อนโลหะใดๆ ในเครื่องจักร วงเดือน

ผ้าใช้นาบไหล่เสื้อ

แอก