yogi หมายถึง โยคี

(ถูกค้นหาทั้งหมด 95 ครั้ง)

คำศัพท์ yogi แปลว่า โยคี หมายถึง โยคี yogi อ่านว่า (โย-กิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yogi (โย-กิ)

โยคี