yoga หมายถึง โยคะ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 92 ครั้ง)

คำศัพท์ yoga แปลว่า โยคะ หมายถึง โยคะ yoga อ่านว่า (โย-กะ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yoga (โย-กะ)

โยคะ