yield หมายถึง ยอมให้ ยอมล่าถอย (พื้น) ยวบ ให้ (พืชผล

(ถูกค้นหาทั้งหมด 98 ครั้ง)

คำศัพท์ yield แปลว่า ยอมให้ ยอมล่าถอย (พื้น) ยวบ ให้ (พืชผล หมายถึง ยอมให้ ยอมล่าถอย (พื้น) ยวบ ให้ (พืชผล yield อ่านว่า (ยีลด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yield (ยีลด)

ยอมให้ ยอมล่าถอย

(พื้น) ยวบ

ให้ (พืชผล