yeomanry หมายถึง จำพวกคนอิสระ กองทหารม้าอาสาสมัคร กองอาสา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 79 ครั้ง)

คำศัพท์ yeomanry แปลว่า จำพวกคนอิสระ กองทหารม้าอาสาสมัคร กองอาสา หมายถึง จำพวกคนอิสระ กองทหารม้าอาสาสมัคร กองอาสา yeomanry อ่านว่า (โย-แม็นริ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yeomanry (โย-แม็นริ)

จำพวกคนอิสระ กองทหารม้าอาสาสมัคร

กองอาสา