yap หมายถึง เห่าบ๊อกๆ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 84 ครั้ง)

คำศัพท์ yap แปลว่า เห่าบ๊อกๆ หมายถึง เห่าบ๊อกๆ yap อ่านว่า (แย็พ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yap (แย็พ)

เห่าบ๊อกๆ