writ หมายถึง อำนาจ หมาย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 80 ครั้ง)

คำศัพท์ writ แปลว่า อำนาจ หมาย หมายถึง อำนาจ หมาย writ อ่านว่า (ริท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
writ (ริท)

อำนาจ หมาย