wrap หมายถึง เคลือบแฝง ห้อมล้อม ผ้าห่ม เครื่องปกปิด (ความลับ) ม้วน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 159 ครั้ง)

คำศัพท์ wrap แปลว่า เคลือบแฝง ห้อมล้อม ผ้าห่ม เครื่องปกปิด (ความลับ) ม้วน หมายถึง เคลือบแฝง ห้อมล้อม ผ้าห่ม เครื่องปกปิด (ความลับ) ม้วน wrap อ่านว่า (แร็พ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wrap (แร็พ)

เคลือบแฝง ห้อมล้อม

ผ้าห่ม

เครื่องปกปิด (ความลับ)

ม้วน