word หมายถึง คำพูด พูดมาก ใช้ถ้อยคำ ข่าวคราว คำสัตย์ (สงคราม) ปาก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 102 ครั้ง)

คำศัพท์ word แปลว่า คำพูด พูดมาก ใช้ถ้อยคำ ข่าวคราว คำสัตย์ (สงคราม) ปาก หมายถึง คำพูด พูดมาก ใช้ถ้อยคำ ข่าวคราว คำสัตย์ (สงคราม) ปาก word อ่านว่า (เวิด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
word (เวิด)

คำพูด พูดมาก

ใช้ถ้อยคำ

ข่าวคราว

คำสัตย์

(สงคราม) ปาก