wont หมายถึง ความเคยชิน เคย ความเคยชิน เคย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 100 ครั้ง)

คำศัพท์ wont แปลว่า ความเคยชิน เคย ความเคยชิน เคย หมายถึง ความเคยชิน เคย ความเคยชิน เคย wont อ่านว่า (โวนท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wont (โวนท)

ความเคยชิน เคย

ความเคยชิน

เคย