wink หมายถึง กะพริบ ส่องแสงริบหรี่ ทำเป็นไม่เห็น ชั่วพริบตาเดียว นอนหลับ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 100 ครั้ง)

คำศัพท์ wink แปลว่า กะพริบ ส่องแสงริบหรี่ ทำเป็นไม่เห็น ชั่วพริบตาเดียว นอนหลับ หมายถึง กะพริบ ส่องแสงริบหรี่ ทำเป็นไม่เห็น ชั่วพริบตาเดียว นอนหลับ wink อ่านว่า (วิงค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wink (วิงค)

กะพริบ ส่องแสงริบหรี่

ทำเป็นไม่เห็น

ชั่วพริบตาเดียว

นอนหลับ