win หมายถึง ชนะ ได้มา ชักชวน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 94 ครั้ง)

คำศัพท์ win แปลว่า ชนะ ได้มา ชักชวน หมายถึง ชนะ ได้มา ชักชวน win อ่านว่า (วิน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
win (วิน)

ชนะ ได้มา

ชักชวน