whiz หมายถึง เสียงหวืออย่างกระสุน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 99 ครั้ง)

คำศัพท์ whiz แปลว่า เสียงหวืออย่างกระสุน หมายถึง เสียงหวืออย่างกระสุน whiz อ่านว่า (ฮวิส)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
whiz (ฮวิส)

เสียงหวืออย่างกระสุน