whir หมายถึง เสียงหวืออย่างแมลงปอบิน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 87 ครั้ง)

คำศัพท์ whir แปลว่า เสียงหวืออย่างแมลงปอบิน หมายถึง เสียงหวืออย่างแมลงปอบิน whir อ่านว่า (ฮเวอ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
whir (ฮเวอ)

เสียงหวืออย่างแมลงปอบิน