west หมายถึง ทิศตะวันตก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 101 ครั้ง)

คำศัพท์ west แปลว่า ทิศตะวันตก หมายถึง ทิศตะวันตก west อ่านว่า (เว็ซท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
west (เว็ซท)

ทิศตะวันตก