weft หมายถึง ด้ายขวางในเนื้อผ้าที่กระสวยพาพุ่งไปมา ผ้า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 83 ครั้ง)

คำศัพท์ weft แปลว่า ด้ายขวางในเนื้อผ้าที่กระสวยพาพุ่งไปมา ผ้า หมายถึง ด้ายขวางในเนื้อผ้าที่กระสวยพาพุ่งไปมา ผ้า weft อ่านว่า (เว็ฟท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
weft (เว็ฟท)

ด้ายขวางในเนื้อผ้าที่กระสวยพาพุ่งไปมา ผ้า