wed หมายถึง นำมาประสานกัน แต่งงาน ผูกชีวิตไว้กับ (งาน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 99 ครั้ง)

คำศัพท์ wed แปลว่า นำมาประสานกัน แต่งงาน ผูกชีวิตไว้กับ (งาน) หมายถึง นำมาประสานกัน แต่งงาน ผูกชีวิตไว้กับ (งาน) wed อ่านว่า (เว็ด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wed (เว็ด)

นำมาประสานกัน แต่งงาน

ผูกชีวิตไว้กับ (งาน)