wash หมายถึง ชะ ยาล้างตา ล้างหน้าและมือ เสื้อผ้าที่ซักแล้ว กลั้ว ละลาย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 105 ครั้ง)

คำศัพท์ wash แปลว่า ชะ ยาล้างตา ล้างหน้าและมือ เสื้อผ้าที่ซักแล้ว กลั้ว ละลาย หมายถึง ชะ ยาล้างตา ล้างหน้าและมือ เสื้อผ้าที่ซักแล้ว กลั้ว ละลาย wash อ่านว่า (ว็อฌ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wash (ว็อฌ)

ชะ ยาล้างตา

ล้างหน้าและมือ

เสื้อผ้าที่ซักแล้ว

กลั้ว

ละลาย