war หมายถึง ทำสงคราม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 160 ครั้ง)

คำศัพท์ war แปลว่า ทำสงคราม หมายถึง ทำสงคราม war อ่านว่า (วอ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
war (วอ)

ทำสงคราม