vow หมายถึง กระทำสัตย์สาบาน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 115 ครั้ง)

คำศัพท์ vow แปลว่า กระทำสัตย์สาบาน หมายถึง กระทำสัตย์สาบาน vow อ่านว่า (เฝา)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vow (เฝา)

กระทำสัตย์สาบาน