vote หมายถึง ลงมติ งบประมาณที่ได้รับมติในสภา การออกเสียง คะแนนเสียง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 92 ครั้ง)

คำศัพท์ vote แปลว่า ลงมติ งบประมาณที่ได้รับมติในสภา การออกเสียง คะแนนเสียง หมายถึง ลงมติ งบประมาณที่ได้รับมติในสภา การออกเสียง คะแนนเสียง vote อ่านว่า (โฝท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vote (โฝท)

ลงมติ งบประมาณที่ได้รับมติในสภา

การออกเสียง

คะแนนเสียง