vole หมายถึง หนูท้องนา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 102 ครั้ง)

คำศัพท์ vole แปลว่า หนูท้องนา หมายถึง หนูท้องนา vole อ่านว่า (โฝล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vole (โฝล)

หนูท้องนา