vogue หมายถึง ความนิยม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 85 ครั้ง)

คำศัพท์ vogue แปลว่า ความนิยม หมายถึง ความนิยม vogue อ่านว่า (โผก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vogue (โผก)

ความนิยม