voces หมายถึง เสียงพูด

(ถูกค้นหาทั้งหมด 83 ครั้ง)

คำศัพท์ voces แปลว่า เสียงพูด หมายถึง เสียงพูด voces อ่านว่า (โฝ-ซีส)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
voces (โฝ-ซีส)

เสียงพูด