viva หมายถึง ขอให้มีอายุยืน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 90 ครั้ง)

คำศัพท์ viva แปลว่า ขอให้มีอายุยืน หมายถึง ขอให้มีอายุยืน viva อ่านว่า (ฝี-ฝะ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
viva (ฝี-ฝะ)

ขอให้มีอายุยืน