vista หมายถึง แนวแห่งความหวัง ทิวทัศน์

(ถูกค้นหาทั้งหมด 116 ครั้ง)

คำศัพท์ vista แปลว่า แนวแห่งความหวัง ทิวทัศน์ หมายถึง แนวแห่งความหวัง ทิวทัศน์ vista อ่านว่า (ฝีซ-ทะ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vista (ฝีซ-ทะ)

แนวแห่งความหวัง ทิวทัศน์