vin หมายถึง เหล้าองุ่น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 89 ครั้ง)

คำศัพท์ vin แปลว่า เหล้าองุ่น หมายถึง เหล้าองุ่น vin อ่านว่า (แฝ็ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vin (แฝ็ง)

เหล้าองุ่น