vim หมายถึง ความแข็งขัน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 93 ครั้ง)

คำศัพท์ vim แปลว่า ความแข็งขัน หมายถึง ความแข็งขัน vim อ่านว่า (ฝิม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vim (ฝิม)

ความแข็งขัน