vexed หมายถึง ฉุนเฉียว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 119 ครั้ง)

คำศัพท์ vexed แปลว่า ฉุนเฉียว หมายถึง ฉุนเฉียว vexed อ่านว่า (เฝ็คซท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vexed (เฝ็คซท)

ฉุนเฉียว