vest หมายถึง เสื้อกั๊กผู้ชาย ให้ไว้กับ ปกคลุม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 170 ครั้ง)

คำศัพท์ vest แปลว่า เสื้อกั๊กผู้ชาย ให้ไว้กับ ปกคลุม หมายถึง เสื้อกั๊กผู้ชาย ให้ไว้กับ ปกคลุม vest อ่านว่า (เฝ็ซท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vest (เฝ็ซท)

เสื้อกั๊กผู้ชาย ให้ไว้กับ

ปกคลุม