veldt หมายถึง ทุ่งหญ้า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 78 ครั้ง)

คำศัพท์ veldt แปลว่า ทุ่งหญ้า หมายถึง ทุ่งหญ้า veldt อ่านว่า (เฝ็ลท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
veldt (เฝ็ลท)

ทุ่งหญ้า