veil หมายถึง ฉาก คลุม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 89 ครั้ง)

คำศัพท์ veil แปลว่า ฉาก คลุม หมายถึง ฉาก คลุม veil อ่านว่า (เฝล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
veil (เฝล)

ฉาก คลุม