veal หมายถึง เนื้อลูกวัว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 90 ครั้ง)

คำศัพท์ veal แปลว่า เนื้อลูกวัว หมายถึง เนื้อลูกวัว veal อ่านว่า (ฝีล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
veal (ฝีล)

เนื้อลูกวัว