vat หมายถึง กระทะ (หรือหม้อ หรือภาชนะใหญ่) ที่ใช้ในการต้มหมักวัตถุ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 104 ครั้ง)

คำศัพท์ vat แปลว่า กระทะ (หรือหม้อ หรือภาชนะใหญ่) ที่ใช้ในการต้มหมักวัตถุ หมายถึง กระทะ (หรือหม้อ หรือภาชนะใหญ่) ที่ใช้ในการต้มหมักวัตถุ vat อ่านว่า (แฝ็ท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vat (แฝ็ท)

กระทะ (หรือหม้อ หรือภาชนะใหญ่) ที่ใช้ในการต้มหมักวัตถุ