vapor หมายถึง ไอน้ำ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 160 ครั้ง)

คำศัพท์ vapor แปลว่า ไอน้ำ หมายถึง ไอน้ำ vapor อ่านว่า (เฝ-เพอะ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vapor (เฝ-เพอะ)

ไอน้ำ