vapid หมายถึง เฉื่อย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 91 ครั้ง)

คำศัพท์ vapid แปลว่า เฉื่อย หมายถึง เฉื่อย vapid อ่านว่า (แฝพ-อิด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vapid (แฝพ-อิด)

เฉื่อย