vamp หมายถึง หนังสำหรับปะรองเท้า โป๊ ยั่วยวน ผู้หญิงที่ชอบเกี้ยวผู้ชาย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 80 ครั้ง)

คำศัพท์ vamp แปลว่า หนังสำหรับปะรองเท้า โป๊ ยั่วยวน ผู้หญิงที่ชอบเกี้ยวผู้ชาย หมายถึง หนังสำหรับปะรองเท้า โป๊ ยั่วยวน ผู้หญิงที่ชอบเกี้ยวผู้ชาย vamp อ่านว่า (แฝ็มพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vamp (แฝ็มพ)

หนังสำหรับปะรองเท้า โป๊

ยั่วยวน

ผู้หญิงที่ชอบเกี้ยวผู้ชาย